Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Derma Lux Clinic Katarzyna Machulec , Zawiszy Czarnego 2 , 40-872 Katowice , email: kontakt@dermaluxclinic.pl
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2015-12-17
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://dermaluxclinic.versum.com/account/sign_in